Conditions
Løbsopdateringer Kalender Foto Fotoshop log in
  Foto » Photoshop » Handels Betingelser

Handels Betingelser

Læs mere om:
* Handles betingelser
* Regler og Rettigheder i forbindelse med brug af billeder.
* Tilladelse fra fotograferet personer


 

Handles betingelser.

 • Mbaek.dk skal til en hver tid fremgå som fotograf / billede kilde.

 • Adgangen til billederne købes for et år afgangen. Års start ca 1 februar slut året efter ca 1 marts.

 • Når adgang er udløbet og der ikke er fortaget forlængelse har man ikke adgang til arkivet mere.

 • Betaling via faktura, 8 dages kredit.

 • Efter købet er gennemført danner systemet en faktura, ansvaret for hentning af faktura og betaling påhviler den der gennemføre købet.

 • Der udsendes ikke faktura via mail eller andet. Det er købes ansvar at hente den dannet Faktura der er tilgængelig i PDF format.

 • Billederne må kun brugs af den billederne eller adgangen er købt til lige som billederne kun må brugs til det formål billederne eller adgangen er købt til.

 • Billedmaterialet eller adgangen her til må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages til 3 part.

 • Købes aftale af team/klub gælder aftalen kun klubben/teamets aktiviter og ikke medlemerne.

 • Overtrædelse kan medføre lukning af konto.

 • Ved grov overtrædelse kan det med føre erstatningen krav og juridisk indblanding.

Send venligst mail Hvis man er i tivl om hvad fotoaftale der er den rigtige eller ved andre tvivls spørgsmål.


 

Regler og Rettigheder i forbindelse med brug af billeder.

 • Regler og rettigheder i forbindelse med brug af foto taget af mbaek.dk

 • Fotograf Martin Bæk mbaek.dk giver tilladelse til publicering og offentliggørelse billeder ud fra reglerne i den enkelte fotoaftale omtalt .

 • Ved al offentliggørelse skal " Foto: mbaek.dk " eller " Photo: mbaek.dk " stå i forbindelse med billedet/billederne på en sådan måde at der ikke kan herske tvivl om hvem der har taget hvilke billede/billeder.

 • Ved udeladelse af fotografens/firmaets navn vil foto aftale kunne ophæves uden forudgående advarsel og uden refusion af økonomisk beløb svarende til den resterende del at fotoaftalens løbe tid.

 • Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller anden form for elektronisk manipulation uden mbaek´s tilladelse.

 • Elektronisk lagring må ikke finde sted uden mbaek´s tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), det er nødvendigt for den aktuelle produktion eller den aftalte anvendelse på Internettet.

 • Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.

 • Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer.

 • Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.

 • Bruger og køber kan være sammen enhed, men kan også være forskelige, da er det brugeren der har rettigheder til adgangen og ikke køber.

 • Det vil sige at bedste forældre eks. kan købe en fotoaftale til barnebarnet.

 • Sponsore kan købe fotoaftale til holdet de sponsorere.

 • I begge tilfælde vil bruger, (barnebarnet/ det sponsoreret hold) have retighed til brug af billederne mens bedste forældrene / sponsorer har ikke rettigheder til at hente eller se billeder.

 • Der må ikke ske overdragelse af i brug taget aftale fra en til en anden.

 • Billederne eller adgangen her til må ikke overdrages til andre end den de er købt til.

 • Billederne må ikke deles med andre.

 

Tilladelse fra fotograferet personer

Fremskaffelse af tilladelse til offentliggørelse af de på billederne impliceret personer påhviler til en hver tid brugeren/køberen. Mbaek.dk kan dog i mange tilfælde være behjælpelige med at finde ud af hvem der er på de enkelte billeder, og evt kontakt med disse i det omfang dette er muligt for mbaek.dk


Fortsæt

0 varer i vognen